Copyright (c) 2017 Taskina E.S., Charinzeva S.V., Charinzev V.V., Serkin D.M.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.