Order results by:     
Issue Title
Vol 12, No 2 (2015) Impact of body mass decrease of patients with metabolic syndrome on cardiovascular risk factors and reproductive function
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinkina O.B.
"... The obesity pandemia linked metabolic syndrome (MS) connected with it acquires not only medical ..."
Vol 8, No 2 (2011) Vliyanie metformina na provospalitel'nyei prokoagulyantnye narusheniya u patsientokv postmenopauze s metabolicheskim sindromom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... on procoagulant and proinflammatory state associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Materials ..."
Vol 6, No 2 (2009) The role of hypogonadism correction in metabolic syndrome treatment in men: clinical case report
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , , ,
"... We report the clinical case which reflects the peculiarities of metabolic syndrome (MS) development ..."
Vol 14, No 2 (2017) The metabolic syndrome as a risk factor for colorectal cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikitenko T.M., Shcherbakova L.V., Malyutina S.K., Mustafina S.V., Verevkin E.G., Ragino Y.I., Voytsitsky V.E., Pyatibratova A.V., Rymar O.D.
"... Objective. To evaluate the prognostic significance of metabolic syndrome (MS) in the development ..."
Vol 12, No 4 (2015) Possible genetic predetermination of physical activity and metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yalochkina T.O.
"... Possible genetic predetermination of physical activity and metabolic syndrome ..."
Vol 6, No 4 (2009) Rasprostranennost' ozhireniya,kardiometabolicheskikh faktorov riska,metabolicheskogo sindroma i sakharnogo diabetasredi zhenshchin razlichnykh vozrastnykh gruppMoskovskogo regiona
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... factors, metabolic syndrome and diabetes mellitus in women of different ages. Materials and methods: 562 ..."
Vol 6, No 4 (2009) Kompleksnyy podkhod k lecheniyu ozhireniyai metabolicheskogo sindroma u muzhchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... . The different authors data about close relation between obesity and metabolic syndrome with hypogonadism in men ..."
Vol 7, No 3 (2010) Rasprostranennost' narusheniy svertyvayushchey i protivosvertyvayushchey sistem krovi u zhenshchin s metabolicheskim sindromom v postmenopauze
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... and anticoagulant systems among postmenopausal women with metabolic syndrome and to determine the associations ..."
Vol 9, No 1 (2012) Metabolic and cardiovascular effects of ghrelin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , , ,
"... of intense research. A variety of metabolic functions of ghrelin requires extreme caution in the use ..."
Vol 6, No 3 (2009) The influence of parental metabolic state on development of psy-chovegetative syndrome in children
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... The influence of parental metabolic state on development of psychovegetative syndrome in children ..."
Vol 11, No 2 (2014) Metabolic syndrome and pregnancy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... Metabolic syndrome (MS) is a major problem of public health and health care system, with rising ..."
Vol 11, No 2 (2014) Insulin resistance, atherogenic disorders and liver fibrosis in patients with metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... in patients with metabolic syndrome in dependence of liver fibrosis intensity. Materials and methods. We ..."
Vol 12, No 1 (2015) The risk of metabolic syndrome and nutrition
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuntsevich A.K.
"... in the prevalence of the metabolic syndrome. Were analyzed mainly work on the association of certain types ..."
Vol 12, No 1 (2015) Aspects of androgen replacement therapy for the treatment of hypogonadism in men with diabetes and metabolic syndrome.
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... for hypogonadism, metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in men. In the study was used testosterone ..."
Vol 8, No 3 (2011) Osobennosti funktsional'nogo sostoyaniyakory nadpochechnikov i shchitovidnoy zhelezypri metabolicheskom sindrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... The aim. To study the functional state of adrenal cortex and thyroid gland in metabolic syndrome ..."
Vol 7, No 3 (2010) Spirograficheskie kharakteristiki patsientov s KhOBL i metabolicheskim sindromom v zavisimosti ot massy tela
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... function parameters in patients with COPD and metabolic syndrome depending on body mass index. All patients ..."
Vol 9, No 1 (2012) Correction of metabolic syndrome and liver disease after biliopancreatic diversion in morbidly obese patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... The aim of this study was to analyze the corrections of the metabolic syndrome and the liver ..."
Vol 7, No 4 (2010) Kriteriy diagnostiki dosimptomaticheskoy(premorbidnoy) stadii metabolicheskogo sindroma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... It is well known that metabolic syndrome (MS) substantially increases the risk of the development ..."
Vol 7, No 2 (2010) Rol' korrektsii gipogonadizma v lecheniimetabolicheskogo sindroma u muzhchin i aspektybezopasnosti terapii preparatom testosteronaprolongirovannogo deystviya (rezul'tatydvoynogo slepogo randomizirovannogo platsebo-kontroliruemogo issledovaniya)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... in men with metabolic syndrome. Design /Settings / Participants. A randomized, placebo-controlled ..."
Vol 10, No 4 (2013) On the surgical treatment of the metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... We present he results of surgical treatment of 136 patients with metabolic syndrome at long-term ..."
Vol 9, No 2 (2012) Giperkortitsizm i metabolicheskiy sindrom: slozhnosti differentsial'noy diagnostiki i lecheniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , , , , ,
"... challenges in the differential diagnosis of this rare endocrine disorder and metabolic syndrome, and specific ..."
Vol 14, No 3 (2017) Metabolic syndrome in the inhabitants of Mountain Shoria: prevalence, variants of manifestations and ethnic peculiarities
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tsygankova D.P., Mulerova T.A., Ogarkov M.Y., Saarela E.Y., Kuzmina A.A., Barbarash O.L.
"... Background. Metabolic syndrome is one of the most dangerous risk factors of cardiovascular ..."
Vol 10, No 3 (2013) Obesity and sleep
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... to sleep. The most common sleep disorders in obese patients – obstructive sleep apnea and insomnia syndrome ..."
Vol 12, No 4 (2015) Evaluation of the hemostatic state, carbohydrate and lipid metabolism in young women with abdominal obesity and hypertension
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sumerkina V.A., Chulkov V.S., Chulkov V.S., Golovneva E.S., Telesheva L.F., Mezentseva E.A., Nikushkina K.V.
"... , carbohydrate and lipid metabolism in women with metabolic syndrome, isolated abdominal obesity ..."
Vol 13, No 1 (2016) Functional activity of intestinal microbiota with metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurmangulov A.A., Dorodneva E.F., Isakova D.N.
"... Actuality: The metabolic syndrome (MS) is a multifactorial disease involved in the pathogenesis ..."
Vol 13, No 1 (2016) Endogenous hypercortisolism in the patient with obesity: the cause or a competing disorder
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belaya Z.E., Vorontsov A.V., Il'in A.V., Grigor'ev A.Y., Rozhinskaya L.Y.
"... manifestations of which is obesity. Due to the high prevalence of the metabolic syndrome and the similarity ..."
Vol 10, No 2 (2013) Evaluation of adipose tissue mass with anthropometric and visualization methods; its relation to the components of the metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... ), thickness of subcutaneous fat and visceral fat with components of the metabolic syndrome was studied ..."
Vol 8, No 3 (2011) Nealkogol'naya zhirovaya bolezn' pechenipri ozhirenii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... is associated with obesity especially of abdominal type and metabolic syndrome, that raises cardiometabolic risk ..."
Vol 8, No 3 (2011) Sovremennye aspekty lecheniya metabolicheskogosindroma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... It is known that the metabolic syndrome precedes the occurrence of cardiovascular pathology ..."
Vol 6, No 4 (2009) Metabolicheskiy sindrom kak protrombogennoei provospalitel'noe sostoyanie: vliyanieterapevticheskikh meropriyatiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... and procoagulant abnormalities which accompany metabolic syndrome. The main role in correction ..."
Vol 8, No 2 (2011) Rasprostranennost' metabolicheskogo sindroma i ego komponentov u zhenshchin v razlichnykh etnicheskikh gruppakh
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... and metabolic syndrome among pregnant women (n=521) in Tyumen Region of Russia. We found that high prevalence ..."
Vol 7, No 3 (2010) Vliyanie ω-3-polinenasyshchennykh zhirnykh kislot na svobodnoradikal'nye protsessy i strukturnoe sostoyanie membran eritrotsitov u patsientov s metabolicheskim sindromom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... with metabolic syndrome who received a preparation of ω-3 polyunsaturated fatty acids. After 3 months ..."
Vol 10, No 1 (2013) Experience of using long-acting testosterone undecanoate in hypogonadism, obesity and metabolic syndrome in men
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... of metabolic syndrome and obesity in men with hypogonadism. The study used testosterone undecanoate therapy ..."
Vol 9, No 4 (2012) Experience of using long-acting testosterone undecanoate in hypogonadism, obesity and metabolic syndrome in men
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... for metabolic syndrome and obesity in men with hypogonadism. The study is focused on the use of testosterone ..."
Vol 7, No 2 (2010) Osobennosti klinicheskogo techeniya KhOBLpri metabolicheskom sindrome: rol' sistemnogovospaleniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... element connecting COPD and metabolic syndrome. The purpose of our research comprised in analyzing the ..."
Vol 8, No 4 (2011) The wide-spreading of obesity, pathological weight increase and metabolic syndrome among women from Far North Russian territories during the period of gestation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... The evaluation of wide-spreading of obesity, pathological weight increase and metabolic syndrome ..."
Vol 11, No 1 (2014) Integrated approach in the treatment of metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... of metabolic syndrome (MS) aiming to correct all of its components versus standard therapy using clinical ..."
Vol 14, No 1 (2017) Leptin, soluble leptin receptor, and free leptin index in patients with metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Smirnova E.N., Shulkina S.G.
"... leptin in metabolic syndrome (MS). Materials and methods. The study included 110 individuals ..."
Vol 14, No 4 (2017) Guidelines for the Diagnosis and Treatment of testosterone deficiency (hypogonadism) in male patients with diabetes mellitus
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dedov I.I., Mel'nichenko G.A., Shestakova M.V., Rozhivanov R.V., Terehova A.L., Zilov A.V., Ladygina D.O., Kurbatov D.G.
Vol 14, No 4 (2017) The prevalence of metabolically healthy obesity according to the sample of the Moscow region
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ostrovskaya E.V., Romantsova T.I., Gerasimov A.N., Novoselova T.E.
"... of this phenotype compared to patients with metabolic syndrome (MS). Materials and methods. To evaluate ..."
Vol 8, No 2 (2011) Korrektsiya arterial'noy gipertonii u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa: fokus na zhestkost' arteriy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... with a high risk of cardiovascular complications and mortality rate in patients with diabetes and metabolic ..."
Vol 6, No 3 (2009) Metabolic syndrome as a prothrombogenic state
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... diseases and type 2 diabetes mellitus, which is called metabolic syndrome (MS). MS also increases risk ..."
Vol 6, No 3 (2009) Potential opportunities for treatment of metabolic syndrome withalpha-lipoic acid (Berlithion®300)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
Vol 9, No 2 (2012) Metabolic syndrome: аrguments pro's and con's
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... Metabolic syndrome (MS) is a combination of impaired glucose metabolism, abdominal obesity ..."
Vol 6, No 2 (2009) Methods for guantificative assessment of insulin resistance
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , , ,
"... that determine tissue insulin sensitivity; defines the conception of «insulin resistance syndrome» (metabolic ..."
Vol 14, No 4 (2017) Characteristics of early pregnancy and prevention of gestational and perinatal complications in women with metabolic syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lipatov I.S., Tezikov Y.V., Protasov A.D., Martynova N.V., Bukreeva A.A., Kutuzova O.A., Zhernakova E.V., Dobroditskaya A.D.
"... Introduction. Based on the knowledge of early gestational disorders related to metabolic syndrome ..."
Vol 11, No 2 (2014) A clinical case of effective treatment of giant prolactinoma in patient with morbid obesity
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... of cabergoline treatment to metabolic disorders in these patients. This clinical case demonstrates of a man ..."
Vol 6, No 3 (2009) Metabolic abnormalities and behavioral peculiarities in patients with obesity: statics and dynamics on Orlistat therapy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... Obesity causes variety of metabolic disorders, and decreases the quality of life. At the same time ..."
Vol 12, No 2 (2015) The changes of gut microbiota associated with age and lifestyle
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Egshatyan L.V., Tkacheva O.N., Kafarskaya L.I., Shkoporov A.N., Tyakht A.V.
"... that obesity and metabolic syndrome may be associated with profound microbiotal changes. Changes in gut ..."
Vol 12, No 3 (2015) Metabolic disorders in medulloblastoma and acute lymphoblastic leukemia survivors
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tseloval'nikova T.Y., Pavlova M.G., Zilov A.V., Mazerkina N.A., Zheludkova O.G., Aref'eva I.A., Medvedeva O.A.
"... the complex treatment for cancer. Among the various complications metabolic disorders should be eparately ..."
Vol 10, No 2 (2013) Changes in hormonal and metabolic status in men of an ethnic group Komi with overweight and obesity
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... The aim of this study was to compare hormonal, anthropometric and metabolic parameters in men ..."
Vol 11, No 3 (2014) Nephrolithiasis in primary hyperparathyroidism: a contemporary look
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
Vol 14, No 3 (2017) Influence of androgen deficiency on carbohydrate metabolism in men
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mkrtumyan A.M., Egshatyan L.V.
"... of androgen deficiency in pathogenesis of metabolic malfunctions and diabetes mellitus. The combination ..."
Vol 15, No 1 (2018) Inherited and acquired lipodystrophies: molecular-genetic and autoimmune mechanisms
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sorkina E.L., Tiulpakov A.N.
"... Lipodystrophy syndromes form a heterogenous group of inherited or acquired rare disorders ..."
Vol 12, No 3 (2015) Adrenocorticotropic hormone-producing pheochromocytoma: analysis of clinical cases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Marova E.I., Voronkova I.A., Lapshina A.M., Arapova S.D., Kuznetsov N.S., Rozhinskaya L.Y., Zhivotov V.A., Zharkov O.B., Gurevich L.E., Polyakova G.A.
"... Ectopic secretion of ACTH from non-pituitary tumors, referred to as ectopic ACTH syndrome (EAS ..."
Vol 9, No 1 (2012) The relationship of hormone-metabolic disorders and indicators of anxiety and depression in young men with obesity on different types of therapy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... Objective: to assess hormonal and metabolic parameters and psychological status of young men ..."
Vol 15, No 1 (2018) Non-classical effects of vitamin D
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Egshatyan L.V.
"... -angiotensin system. In this review discussed the mechanisms of the influence of vitamin D on metabolic disease. ..."
Vol 13, No 2 (2016) The efficiency of obesity treatment in patients with insomnia and obstructive sleep apnea syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Strueva N.V., Mel'nichenko G.A., Poluektov M.G., Savel'eva L.V.
"... with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) (n = 42), the second – with the syndrome of insomnia (n = 19 ..."
Vol 13, No 4 (2016) Analysis of the informativeness of melatonin evaluation in polycystic ovary syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Andreeva E., Absatarova Y., Sheremetyeva E., Derkatch D., Ponomareva T., Tiulpakov A., Ioutsi V., Ilyin A., Murvatov K.
"... Background. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders ..."
Vol 10, No 3 (2013) Hypoglycemia episodes after biliopancreatic diversion for morbid obesity: clinical case presentation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... operations are mostly of functional origin (dumping syndrome) and can be corrected by dietary recommendations ..."
Vol 8, No 2 (2011) Sindrom Von Hippel–Lindau
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... Von Hippel-Lindau syndrome - a systemic disease manifesting with multiple tumor growth, inherited ..."
Vol 6, No 3 (2009) ACTH-ectopic syndrome in patient with lung carcinoid
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , , , , , , , ,
"... with v arious metabolic changes. Its early localization still represents a cornerstone of radical ..."
Vol 10, No 1 (2013) Hyperphagia and obesity
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
Vol 12, No 1 (2015) ACTH overexpressing pituitary hyperplasia in a patient with ectopic ACTH-syndrome due to carcinoid of the lung
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dzeranova L.K., Skuridina D.V., Voronkova I.A., Rozhinskaya L.Y., Manchenko O.V., Ablitsov Y.A., Ablitsov A.Y., Bolevich S.S., Grigor'ev A.Y., Pigarova E.A., Ankvab M.K.
"... Ectopic ACTH-syndrome is the most diagnostically challenging  variant of endogenous ..."
Vol 7, No 3 (2010) Sindrom khronicheskoy ustalosti: sovremennye predstavleniya ob etiologii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... Chronic fatigue syndrome is a disease of unexplained feeling of profound fatigue lasting for more ..."
Vol 9, No 4 (2012) Clinical case: multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN 1)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... Multiple endocrine neoplasia syndrome type 1 (MEN1, Wermer syndrome) – group o а heterogeneous ..."
Vol 7, No 2 (2010) Sravnitel'noe izuchenie vliyaniyainsulinorezistentnosti na androgennuyuaktivnost' nadpochechnikov i yaichnikov u zhenshchinrannego reproduktivnogo vozrasta s sindromompolikistoza yaichnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... свидетельствовать о воздействии препарата на ферментативную активность Р450с17α. Resume. Polycystic ovary syndrome ..."
Vol 8, No 4 (2011) Hormones of adipose tissue and their role in reproductive system dysfunction in obese women
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , ,
"... about drug therapy of polycystic ovary syndrome. ..."
Vol 11, No 3 (2014) Diagnosis and treatments of Prader-Willi syndrome: a review of current consensuses
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... and treatment of Prader-Willi syndrome (PWS): PWS consensus diagnostic criteria (1993); US PWS Association (PWSA ..."
Vol 11, No 1 (2014) The role of vitamin D and melatonin in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... The article presents data on new possible mechanisms of pathogenesis of polycystic ovary syndrome ..."
Vol 11, No 1 (2014) Secondary obesity
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
,
"... with redistribution on central type, accompanied by the development of the metabolic and endocrine disorders ..."
Vol 15, No 1 (2018) Russian national clinical recommendations for morbid obesity treatment in adults. 3rd revision (Morbid obesity treatment in adults)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dedov I.I., Mel'nichenko G.A., Shestakova M.V., Troshina E.A., Mazurina N.V., Shestakova E.A., Yashkov Y.I., Neimark A.E., Biryukova E.V., Bondarenko I.Z., Bordan N.S., Dzgoeva F.H., Ershova E.V., Komshilova K.A., Mkrtumyan A.M., Petunina N.A., Romantsova T.I., Starostina E.G., Strongin L.G., Suplotova L.A., Fadeyev V.V.
"... and type 2 diabetes mellitus is selected, in whom metabolic surgery allows a long-term improvement ..."
Vol 11, No 3 (2014) Chronic fatigue syndrome in middle-aged women: the role of disorders of glucose metabolism
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, ,
"... Objectives: To determine the prevalence of chronic fatigue syndrome (CFS) among middle-aged women ..."
Vol 8, No 3 (2011) Sindrom ROHHADNET
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , ,
"... disorders like a hypernatriemia, and neural tumor (ROHHADNET) is a newly described syndrome that can cause ..."
Vol 8, No 2 (2011) Avtomatizirovannyy elektrokhemilyuminestsentnyy metod opredeleniya kortizola v slyune dlya diagnostiki endogennogo giperkortitsizma sredi patsientov s ozhireniem
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
, , , , , , , , , ,
"... syndrome (CS). However, the reference range and cut-off value are assay-specific and discordant. The goal ..."
Vol 14, No 1 (2017) Foot disorders in diabetes mellitus
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tokmakova A.Y., Egorova D.N., Doronina L.P.
Vol 15, No 1 (2018) Obesity and cahexia as the first manifestations of craniopharingioma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Astafieva L.I., Klochkova I.S., Kalinin P.L., Kadashev B.A., Konovalov A.N., Fomichev D.V., Kutin M.A., Sharipov O.I., Sidneva Y.G., Yatsenko D.A., Dzeranova L.K.
"... . The most common metabolic disorders occur in case of craniopharyngiomas. The article presents two clinical ..."
Vol 14, No 2 (2017) Insulin resistance in therapeutic clinic
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pashentseva A.V., Verbovoy A.F., Sharonova L.A.
"... as cardiovascular pathology, not-alcoholic fatty liver disease, a polycystic ovary syndrome, gestational diabetes ..."
1 - 78 of 78 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)