Уважаемые пользователи!

Данный сайт содержит информацию для людей с медицинским образованием и специалистов здравоохранения.
Входя на сайт, Вы подтверждаете свое согласие с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Dear visitor!
This site contains medical information for healthcare professionals.
You can go further, if you agree with Terms and Conditions and Privacy Policy on this site.

Vol 11, No 2 (2008)

Articles
O V OZMOZhNOY SVYaZI RAZVITIYa OSTEOPENII S BIOKhIMIChESKIMI I GENETIChESKIMI MARKERAMI KOSTNOGO METABOLIZMAU SPORTSMENOV POSLE INTENSIVNOY FIZIChESKOY NAGRUZKI. chast' 2
OGANOV V.S., VINOGRADOVA O.L., DUDOV N.S., BARANOV V.S., MINENKOV A.S., BAKULIN A.V., NOVIKOV V.E., KABITsKAYa O.E., MOSKALENKO M.V., GLOTOV A.S., GLOTOV O.S., POPOV D.V.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):2-5
views354
MINERAL'NAYa PLOTNOST' KOSTII POKAZATELI KOSTNOGO METABOLIZMAU PATsIENTOV S IDIOPATIChESKIM VARIANTOM TsENTRAL'NOGO NESAKhARNOGO DIABETA (TsND)
PIGAROVA E.A., ROZhINSKAYa L.Y., SAZONOVA N.I., KOLESNIKOVA G.S.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):6-9
views443
RENTGENOVSKAYa DIAGNOSTIKA OSTEOPENIII NAChAL'NOGO OSTEOPOROZA POZVONOChNOGO STOLBA
KARASEV A.V., PRIBYTKOV Y.N., BELOSEL'SKIY N.N.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):10-15
views441
GIPERPARATIREOZ POSLEALLOTRANSPLANTATsII TRUPNOY POChKII ORTOTOPIChESKOY TRANSPLANTATsII SERDTsA
PRONChENKO I.A., ERMAKOVA I.P., TOMILINA N.A., VEDERNIKOVA R.N., KOLIAShVILI T.K., BUZULINA V.P., KAZAKOV E.N., KORMER A.Y., ShUMAKOV V.I.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):16-21
views536
OPYT PRIMENENIYa STRONTsIYa RANELATA DLYa LEChENIYa OSTEOPOROZA U ZhENShchIN S REVMATOIDNYM ARTRITOM PO DANNYM UL'TRAZVUKOVOY OSTEODENSITOMETRII
ZBOROVSKIY A.B., ZAVODOVSKIY B.V., STEPANOVA N.N., NIKITINA N.V., ALEKSANDROV A.V., ZBOROVSKAYa I.A.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):22-24
views361
REZUL'TATY PRIMENENIYa ZOLEDRONOVOY KISLOTY V LEChENII OSTEOPOROZA
TOROPTsOVA N.V., BENEVOLENSKAYa L.I.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):25-28
views345
KAL'TsIMIMETIKI - NOVYY KLASS PREPARATOV DLYa LEChENIYa GIPERPARATIREOZA
ROSTOMYaN L.G., ROZhINSKAYa L.Y., EGShATYaN L.M.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):29-37
views504
FRAX I OTsENKA RISKA PERELOMA U MUZhChIN I ZhENShchIN V VELIKOBRITANII
KANNIS J.A., JOHNELL O., ODEN A., JOHANSSON H., MCCLOSKEY E.
Osteoporosis and Bone Diseases. 2008;11(2):38-44
views547