, M

Issue Section Title Abstract File
Vol 15, No 2 (2012) Articles THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS AND ITS IMPACT ON ADHERENCE TO TREATMENT: RESULTS OF A MULTICENTER RANDOMIZED TRIAL Abstract PDF
(Rus)
Vol 15, No 2 (2012) Articles EFFICACY AND SAFETY OF STRONTIUM RANELATE IN THE TREATMENT OF MALE OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 3 (2011) Articles ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV KAL'TsIYa I VITAMINA D V KOMPLEKSE S ADEKVATNYM OSTEOSINTEZOM PRI PSEVDOARTROZAKh KOSTEY GOLENI Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 3 (2011) Articles LEChENIE BISFOSFONATAMI I PERELOMy PODVERTEL'NOY ILI DIAFIZARNOY OBLASTEY BEDRENNOY KOSTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 1 (2005) Articles SRAVNITEL'NAYa INFORMATIVNOST' DENSITOMETRII PERIFERIChESKOGO I OSEVOGO SKELETA V DIAGNOSTIKE OSTEOPENIChESKOGO SINDROMA U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu Abstract PDF
(Rus)
Vol 15, No 3 (2012) Articles ABSOLUTE FRACTURE RISK ASSESSMENT IN OUTPATIENTS WITH DISTAL RADIUS OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Vol 12, No 2 (2009) Articles DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U RETsIPIENTOV POSLE PERESADKI PEChENI Abstract PDF
(Rus)
Vol 12, No 2 (2009) Articles ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTI MIKRODOZI-ROVANNOY ESTROGEN-GESTAGENNOY TERAPIIV PROFILAKTIKE POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA I KORREKTsII KLIMAKTERIChESKIKh NARUShENIY Abstract PDF
(Rus)
Vol 12, No 2 (2009) Articles PERSPEKTIVNO LI IZMERENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTEY (MPK) PREDPLECh'Ya V DOPOLNENIE K DENSITOMETRII TsENTRAL'NOGO SKELETADLYa SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI POSTMENOPAUZAL'NOGO I SENIL'NOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 3 (2007) Articles OTsENKA VSTREChAEMOSTI ALLEL'NYKh VARIANTOV GENA RETsEPTORA KAL'TsITONINA U ZhENShchIN SO SNIZhENNOY MPK PRI GIPOESTROGENEMII Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 3 (2007) Articles OTsENKA VLIYaNIYa PERENESENNYKh PERELOMOV LUChEVOYKOSTI NA KAChESTVO ZhIZNI ZhITEL'NITs EKATERINBURGA,STRADAYuShchIKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 3 (2007) Articles SOSTOYaNIE KOSTNOY TKANI I RISK RAZVITIYa OSTEOPOROZA U ZhENShchIN V STADII POLNOY REMISSIIBOLEZNI ITsENKO-KUShINGA NA FONE FIZIOLOGIChESKOYMENOPAUZY Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 1 (2011) Articles The influence of denosumab on one mineral densityand biochemical markers of bone remodeling: results of 6-year phase ii trial Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 1 (2011) Articles Five-year denosumab treatment of postmenopausalwomen with osteoporosis: results of the first twoyears of the freedom trial extension. Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 2 (2005) Articles OSTEOPENIChESKIY SINDROM PRI ENDOKRINNYKh ZABOLEVANIYaKh V ZAPADNOY SIBIRI Abstract PDF
(Rus)
Vol 8, No 2 (2005) Articles VLIYaNIE ISSLEDOVANIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI (MPK) V STANDARTNYKh LOKALIZATsIYaKh I DOPOLNITEL'NYKh IZMERENIY MPK NA USTANOVLENIE DIAGNOZA OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 2 (2011) Articles MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIE MARKERY OSTEOPOROZA U ZhITELEY BLOKADNOGO LENINGRADA Abstract PDF
(Rus)
Vol 14, No 2 (2011) Articles ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV KAL'TsIYa I VITAMINA D3 V KOMPLEKSE S ADEKVATNYM OSTEOSINTEZOM PRI PSEVDOARTROZAKh KOSTEY GOLENI Abstract PDF
(Rus)
Vol 9, No 2 (2006) Articles EFFEKTIVNOST', PERENOSIMOST'I KOMPLAENTNOST' ALENDRONATA NATRIYa(70 MG 1 RAZ V NEDELYu)PRI LEChENII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2007) Articles OSOBENNOSTI PSIKhOLOGIChESKOGO STATUSAZhenshchin s postmenopauzal'nym osteoporozom i osteopeniey Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2007) Articles KAL'TsIY I VITAMIN D V VEDENIIOSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2007) Articles LONG-TERM BENEFICIAL EFFECTS OF STRONTIUM RANELATE ON THEQUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH VERTEBRAL OSTEOPOROSIS (SOTI STUDY) Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2007) Articles STRONTsIYa RANELAT: IZMENENIE MINERAL'NOYPLOTNOSTI KOSTNOY TKANI ChEREZ 1 GOD POSLEPREKRAShchENIYa LEChENIYa OS52STRONTIUM RANELATE: CHANGES IN BMD ONE Abstract PDF
(Rus)
Vol 13, No 3 (2010) Articles KOMPLEKSNYY ANALIZ KLINIChESKOY ZNAChIMOSTI VYYaVLENIYaALLEL'NYKh VARIANTOV GENOV TsITOKINOV IL1B, IL6, IL10, TNFA IFAKTORA ROSTA VEGF V KAChESTVE GENETIChESKIKh FAKTOROV RISKARAZVITIYa OSTEOPOROZA PRI SAKhARNOM DIABETE 2 TIPA Abstract PDF
(Rus)
Vol 13, No 3 (2010) Articles KLINIKO-RENTGENOLOGIChESKIE OSOBENNOSTIPOSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA NA FONE DEGENERATIVNO-DISTROFIChESKIKh IZMENENIY POZVONOChNIKA Abstract PDF
(Rus)
Vol 13, No 3 (2010) Articles OTsENKA RISKA PADENIY ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM, POLUChAYuShchIKh AL'FAKAL'TsIDOL Abstract PDF
(Rus)
Vol 15, No 1 (2012) Articles EFFECT OF 6-YEAR TREATMENT OF OSTEOPOROSIS WITH ZOLEDRONIC ACID 5MG (ACLASTA) COMPARED WITH THE 3-YEAR-TREATMENT, RESULTS OF EXTENDED HORIZON PFT STUDY Abstract PDF
(Rus)
Vol 11, No 2 (2008) Articles O V OZMOZhNOY SVYaZI RAZVITIYa OSTEOPENII S BIOKhIMIChESKIMI I GENETIChESKIMI MARKERAMI KOSTNOGO METABOLIZMAU SPORTSMENOV POSLE INTENSIVNOY FIZIChESKOY NAGRUZKI. chast' 2 Abstract
Vol 10, No 1 (2007) Articles EFFEKTIVNOST' PRIMENENIYaKOMBINIROVANNOY TERAPII KAL'TsIEMS VYSOKIMI I SREDNIMI DOZAMI VITAMINA D3dlya profilaktiki postmenopauzal'nogo osteoporoza Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 1 (2007) Articles OSTEOPOROZ U PATsIENTOV S SOMATIChESKOY PATOLOGIEY v zavisimosti ot pola Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 1 (2007) Articles ROL' GORODSKOGO KABINETA OSTEOPOROZA V PROFILAKTIKE I LEChENII patsientovs osteoporozom i osteopeniey v obshchesomaticheskoy praktike Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles RESULTS OF THE ANALYSIS OF RISK FACTORS AND ABSOLUTE RISK OF FRACTURE (FRAX) IN MEN WITH FRACTURES OF THE PROXIMAL FEMUR Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles THE RELATIONSHIP OF THE DISTAL DIABETIC POLYNEUROPATHY WITH PARAMETERS OF FOOT BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE RESORPTION, REGULATION OF OSTEOCLASTOGENESIS AND BONE LOSS FOLLOWING LIVER TRANSPLANTATION Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 2 (2013) Articles OSTEONEKROZ ChELYuSTEY KAK OSLOZhNENIE TERAPII BISFOSFONATAMI V STOMATOLOGIChESKOYPRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 3 (2013) Articles FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 AND KLOTHO PROTEIN IN THE PATHOGENESIS OF SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 1 (2014) Articles PRIVERZhENNOST' PROFILAKTIKE OSTEOPOROZA I VLIYaYuShchIE NA NEE FAKTORY U ZhITEL'NITs MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 2 (2014) Articles REFRACTURE PREVENTION SYSTEM: FIRST RESULTS OF A PILOT PROGRAM WITHIN THE PROJECT «PROMETHEUS» IN YAROSLAVL Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 2 (2014) Articles CLINICAL PREDICTORS OF LOW BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 3 (2014) Articles EPIDEMIOLOGY OF OSTEOPOROTIC FRACTURES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE RUSSIAN MODEL OF FRAX Abstract PDF
(Rus)
Vol 18, No 2 (2015) Articles CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENT OF THE COMPACT BONE IN RATS WITH ALLOXAN DIABETES Abstract PDF
(Rus)
Vol 18, No 3 (2015) Articles ANALYSIS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles 16-LETNEE RETROSPEKTIVNO-PROSPEKTIVNOE ISSLEDOVANIE ChASTOTY PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA I DISTAL'NOGO OTDELA PREDPLECh'Ya V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles VOZMOZhNOSTI ORGANIZATsII RABOTY LEChEBNODIAGNOSTIChESKOGO TsENTRA OSTEOPOROZA NA PRINTsIPAKh GOSUDARSTVENNO-ChASTNOGO PARTNERSTVA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles SOZDANIE MODELI PROGNOZIROVANIYa RAZVITIYa LETAL'NOGO ISKhODA V STATsIONARE U PATsIENTOV, PERENESShIKh PPOB, NA OSNOVANII DANNYKh REGISTRA PATsIENTOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles SRAVNITEL'NAYa OTsENKA KAChESTVA OKAZANIYa RANNEY MEDITsINSKOY POMOShchI BOL'NYM S PERELOMAMI PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA V MOSKOVSKOY OBLASTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles MODEL' PROGNOZIROVANIYa VEROYaTNOSTI RAZVITIYa PERELOMA PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI (PPOB) U MUZhChIN V VOZRASTE DO 70 LET Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles PROGNOZIROVANIE DESYaTILETNEGO RISKA OSTEOPOROTIChESKIKh PERELOMOV U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZN'Yu LEGKIKh S POMOShch'Yu METODIKI FRAX ® Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles VLIYaNIE POLIMORFIZMA ESTROGENOVYKh RETsEPTOROV NA POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI BOL'NYKh S KhRONIChESKOY BOLEZN'Yu POChEK, POLUChAYuShchIKh LEChENIE GEMODIALIZOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OB\"EMNAYa BIENERGETIChESKAYa OSTEODENSITOMETRIYa PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRA: NOVYE KOLIChESTVENNYE PARAMETRY OTsENKI KOSTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles PROGNOSTIC VALUE OF X-RAY DENSITOMETRY IN OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles UROVEN' OBESPEChENNOSTI VITAMINOM D I KOMPOZITsIONNYY SOSTAV TELA U SPORTSMENOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles DEFITsIT VITAMINA D U BOL'NYKh DEPRESSIVNYMI RASSTROYSTVAMI U MOLODYKh LITs SANKT-PETERBURGA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles PROBLEMA DEFITsITA VITAMINA D U VZROSLYKh I IKh DETEY Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles RASPROSTRANENNOST' OSTEOPOROZA PRI RAZLIChNYKh FORMAKh SPONDILOARTRITOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles FAKTORY, OPREDELYaYuShchIE RISK VOZNIKNOVENIYa OSTEOPOROZA ShEYKI BEDRA, U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles KLINIChESKAYa EFFEKTIVNOST' I PERENOSIMOST' STRONTsIYa RANELATA PRI OSTEOPOROZE U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles K VOPROSU O DIAGNOSTIKE OSTEOPENIChESKOGO SINDROMA U BOL'NYKh S GIPERPROLAKTINEMIEY Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles INFORMATIVNOST' OTsENKI GORMONAL'NOGO FONA I DENSITOMETRII DLYa DIAGNOSTIKI OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OPREDELENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U BOL'NYKh ENDOMETRIOZOM, POLUChAYuShchIKh LEChENIE INGIBITOROM AROMATAZY Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles STOMATOLOGIChESKIY STATUS PATsIENTOV S VOSPALITEL'NYMI I NEVOSPALITEL'NYMI ZABOLEVANIYaMI SUSTAVOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles DRUG USERS-RISK FACTOR OF OSTEOPOROSIS Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles KLINIChESKIY SLUChAY LEChENIYa TYaZhELOGO GLYuKOKORTIKOSTEROIDNOGO OSTEOPOROZA (GKS-OP) NA FONE MNOZhESTVENNOY KOSTNO-SUSTAVNOY PATOLOGII Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles IS THE RELATIONSHIP OF OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSIS IN PROGRESS? Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles MINERAL'NAYa PLOTNOST' KOSTI U MUZhChIN S ATEROSKLEROZOM KORONARNYKh ARTERIY Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles SRAVNENIE EFFEKTIVNOSTI I PERENOSIMOSTI PERRORAL'NYKh I VNUTRIVENNYKh BISFOSFONATOV U ZhENShchIN S POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OPYT PRIMENENIYa DENOSUMABA V LEChENII POSTMENOPAUZAL'NOGO OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles ANALIZ EFFEKTIVNOSTI I KLINIChESKIKh PERSPEKTIV NEMEDIKAMENTOZNYKh METODOV LEChENIYa I PROFILAKTIKI OSTEOPOROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI I PERSPEKTIVY MEDITsINSKOY REABILITATsII I SANATORNO-KURORTNOGO LEChENIYa BOL'NYKh OSTEOPOROZOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles UROVEN' INFORMIROVANNOSTI NASELENIYa OB OSTEOPOROZE I VLIYaYuShchIE NA NEGO FAKTORY KAK OSNOVA FORMIROVANIYa OBUChAYuShchIKh PROGRAMM Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles ASSOTsIATsIYa GENETIChESKOGO POLIMORFIZMA GENOV RETsEPTORA VITAMINA D (VDR), KOLLAGENA AI TsEPI KOLLAGENA A I TIPA (COL1A1), I FAKTORA NEKROZA OPUKhOLE-A (TNFA) I SOSTOYaNIYa MINERALIZATsII SKELETA U DETEY S BOLEZN'Yu KRONA Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles MINERAL'NAYa PLOTNOST' KOSTNOY TKANI U DETEY S DIAGNOZOM DTsP POSLE REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA TAZOBEDRENNOM SUSTAVE Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles PATOLOGIYa VEN NIZhNIKh KONEChNOSTEY PRI PERVIChNOM OSTEOARTROZE KOLENNYKh SUSTAVOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OTsENKA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U PATsIENTOV S DISPLASTIChESKIM KOKSARTROZOM, NAKhODIVShIKhSYa NA LEChENII V SPETsIALIZIROVANNOM STATsIONARE TRAVMATOLOGO-ORTOPEDIChESKOGO PROFILYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles EFFEKTIVNOST' I BEZOPASNOST' ANAL'GETIChESKOY TERAPII ETORIKOKSIBOM U PATsIENTOV S OSTEOARTROZOM I KOMORBIDNOST'Yu Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OTsENKA ZNAChIMOSTI UL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa U PATsIENTOV S OSTEOARTROZOM V REAL'NOY KLINIChESKOY PRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles EFFEKTIVNOST' DINAMIChESKOY ELEKTRONEYROSTIMULYaTsII (DENS) V LEChENII OSTEOARTROZA KOLENNYKh SUSTAVOV (REZUL'TATY MNOGOTsENTROVOGO RANDOMIZIROVANNOGO ISSLEDOVANIYa) Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 2 (2016) Articles OPYT PRIMENENIYa PREPARATA FORSTEO® PRI LEChENII PATsIENTOV S ASEPTIChESKIM NEKROZOM GOLOVKI BEDRENNOY KOSTI Abstract PDF
(Rus)
Vol 19, No 3 (2016) Articles ANALYSIS OF THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC PATHOLOGY OF THE SHOULDER-RADIUS JOINT Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies