Order results by:     
Issue Title
No 3 (2011) MINERALy, VLIYaYuShchIE NA ROST I KAChESTVO KOSTI U ZDOROVYKh DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
KhRAMTsOVA S.N., ShchEPLYaGINA L.A., MOISEEVA T.Y.
"... минеральный обмен у детей. ..."
No 3 (2011) IZMENENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
MYaSOUTOVA L.I., LAPShINA S.A., SALIKhOV I.G., VASIL'EV A.G.
"... кости. Результаты. среди мужчин нормальная МПК выявлялась у 6 (16,7%) человек, остеопения — у 19 (52 ..."
No 3 (2011) KOSTNAYa MASSA I KOSTNYY METABOLIZM U DETEY S YuVENIL'NYM IDIOPATIChESKIM ARTRITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
KOSTIK M.M., MNUSKINA M.M., MAKAROVA I.N., KUZ'MINA D.A., ShchEPLYaGINA L.A., LARIONOVA V.I.
"... Исследование посвящено изучению состояния минеральной плотности кости (МПК) и костного метаболизма ..."
No 1 (2011) Interrelation of bone mineral density with kneeosteoarthrosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zaytseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I., Zaitseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I.
"... Изучена взаимосвязь значений минеральной плотности кости (МПК) осевого скелета с возрастом начала ..."
No 2 (2012) EFFECT OF ZOLEDRONIC AND IBANDRONIC ACIDS ON BONE METABOLISM IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yakushevskaya O.V., Bordakova E.V., Gavisova A.A., Kuznetsov S.Y., Yureneva S.V., Ivanets T.Y., Smetnik V.P., Sukhikh G.T.
"... минеральной плотности костной ткани. Заключение. Золедроновая кислота и ибандронат оказывали быстрый и мощный ..."
No 2 (2011) «ZDOROV'E KOSTI I SAKhARNYY DIABET» ( PEREVOD S ANGL.)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
BRANDI M.L.
"... процессов формирования кости. Предполагается, что более чем у 50% пациентов с СД 1 типа костная масса ..."
No 1 (2012) BODY COMPOSITION, BONE MASS AND ADIPOKINES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIFFERENT CARDIOVASCULAR RISK (SCORE)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ptichkina P.A., Skripnikova I.A., Novikov V.E., Metelsky V.A., Vygodina V.A., Zhabina E.A.
"... электронной версии шкалы SCORE. Измерение минеральной плотности кости (МПК), количества костной, жировой и ..."
No 2 (2012) SOSTOYaNIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U ZhENShchIN, PERENESShIKh MALOTRAVMATIChNYE PERELOMY V VOZRASTE 50 LET I STARShE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dobrovol'skaya O.V., Demin N.V., Toroptsova N.V.
"... Цель исследования — изучить состояние минеральной плотности костной ткани (МПК) у женщин в возрасте ..."
No 3 (2011) «POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI I UROVEN' 25-GIDROKSIVITAMINA D SYVOROTKI KROVI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
KARONOVA T.L.
"... Произведена оценка влияния концентрации витамина D сыворотки крови на показатели минеральной ..."
No 3 (2011) ROL' tsITOKINOV V RAZVITII SERDEChNO-SOSUDISTyKh ZABOLEVANIY I OSTEOPOROZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
ERShOVA O.B., BELOVA K.Y., NOVIKOVA I.V., BARANOV A.A., NAZAROVA A.V., ROMANOVA M.A.
No 1 (2009) Mineral'naya plotnost' kosti u devochek s sindromomShereshevskogo-Ternera v dopubertatnom vozraste ivliyanie na nee terapii rekombinantnym gormonomrosta
Abstract
similar documents
Volevodz N.N., Pankratova M.S., Sazonova N.I.
"... В настоящей работе изучено состояние минеральной плотности кости (МПК) в поясничном отделе ..."
No 2 (2009) STRUKTURA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI LUChEVOY KOSTI PO DANNYM REVMATOLOGIChESKOGO TsENTRA G.KAZANI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
SALIKhOV I.G., P YaKUPOVA S., ShAMSUTDINOVA N.G.
"... Цель: выявить распространенность снижения минеральной плотности костной ткани у жителей города ..."
No 1 (2012) DISORDERS OF BONE METABOLISM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH HYPERPROLACTINEMIA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zhurtova I.B., Rumyantsev A.G.
"... плотности кости (МПК), обусловленное преобладанием процессов резорбции в кости и развитием вторичного ..."
No 2 (2009) DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U RETsIPIENTOV POSLE PERESADKI PEChENI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ermakova I.P., Moysyuk Y.G., Buzulina V.P., Koliashvili T.K., Yaroshenko E.B., Kornilov M.N., Pronchenko I.A., Shmerko N.P.
"... минеральную плотность кости (МПК). При первом обследовании у всех 9 реципиентов с первичным билиарным циррозом ..."
No 2 (2010) Dozozavisimyy effekt vliyaniya potrebleniyakal'tsiya na fosforno-kal'tsievyy i kostnyyobmeny pri beremennosti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sudakov D.S., Zazerskaya I.E., Galkina O.V., Bogdanova E.O.
No 3 (2010) SNIZhENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI -DOPOLNITEL'NYY KRITERIY STRATIFIKATsII SERDEChNOSOSUDISTOGO RISKA U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO PERIODA S ARTERIAL'NOY GIPERTONIEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khozyainova N.Y., Tsareva V.M., Kurbasova Y.V., Bruk T.V., Romanchenko N.V., Petrushchenkova O.V.
No 3 (2012) FRACTURE HEALING AND ANTIOSTEOPOROTIC TREATMENT
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Lyritis G.P.
"... исследований, частота возникновения переломов длинных костей в популяции экспоненциально увеличивается с ..."
1 - 17 of 17 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)