Order results by:     
Issue Title
No 1 (2012) DISORDERS OF BONE METABOLISM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH HYPERPROLACTINEMIA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zhurtova I.B., Rumyantsev A.G.
"... У многих больных с пролактинсекретирующими аденомами гипофиза отмечается снижение минеральной ..."
No 2 (2012) SOSTOYaNIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U ZhENShchIN, PERENESShIKh MALOTRAVMATIChNYE PERELOMY V VOZRASTE 50 LET I STARShE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dobrovol'skaya O.V., Demin N.V., Toroptsova N.V.
"... Цель исследования — изучить состояние минеральной плотности костной ткани (МПК) у женщин в возрасте ..."
No 3 (2011) «POKAZATELI MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI I UROVEN' 25-GIDROKSIVITAMINA D SYVOROTKI KROVI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
KARONOVA T.L.
"... плотности костной ткани у 270 женщин репродуктивного возраста. Дефицит и недостаток витамина D был обнаружен ..."
No 3 (2011) ROL' tsITOKINOV V RAZVITII SERDEChNO-SOSUDISTyKh ZABOLEVANIY I OSTEOPOROZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
ERShOVA O.B., BELOVA K.Y., NOVIKOVA I.V., BARANOV A.A., NAZAROVA A.V., ROMANOVA M.A.
No 1 (2009) Mineral'naya plotnost' kosti u devochek s sindromomShereshevskogo-Ternera v dopubertatnom vozraste ivliyanie na nee terapii rekombinantnym gormonomrosta
Abstract
similar documents
Volevodz N.N., Pankratova M.S., Sazonova N.I.
"... В настоящей работе изучено состояние минеральной плотности кости (МПК) в поясничном отделе ..."
No 2 (2009) STRUKTURA IZMENENIY MINERAL'NOY PLOTNOSTI LUChEVOY KOSTI PO DANNYM REVMATOLOGIChESKOGO TsENTRA G.KAZANI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
SALIKhOV I.G., P YaKUPOVA S., ShAMSUTDINOVA N.G.
"... Цель: выявить распространенность снижения минеральной плотности костной ткани у жителей города ..."
No 2 (2010) Dozozavisimyy effekt vliyaniya potrebleniyakal'tsiya na fosforno-kal'tsievyy i kostnyyobmeny pri beremennosti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sudakov D.S., Zazerskaya I.E., Galkina O.V., Bogdanova E.O.
"... в костной ткани в 1,3-1,7 раза по сравнению с группой сравнения (p<0,05). Измерение МПК произведено ..."
No 2 (2009) DINAMIKA MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTI U RETsIPIENTOV POSLE PERESADKI PEChENI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ermakova I.P., Moysyuk Y.G., Buzulina V.P., Koliashvili T.K., Yaroshenko E.B., Kornilov M.N., Pronchenko I.A., Shmerko N.P.
"... минеральную плотность кости (МПК). При первом обследовании у всех 9 реципиентов с первичным билиарным циррозом ..."
No 3 (2010) SNIZhENIE MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI -DOPOLNITEL'NYY KRITERIY STRATIFIKATsII SERDEChNOSOSUDISTOGO RISKA U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO PERIODA S ARTERIAL'NOY GIPERTONIEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khozyainova N.Y., Tsareva V.M., Kurbasova Y.V., Bruk T.V., Romanchenko N.V., Petrushchenkova O.V.
No 3 (2011) KOSTNAYa MASSA I KOSTNYY METABOLIZM U DETEY S YuVENIL'NYM IDIOPATIChESKIM ARTRITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
KOSTIK M.M., MNUSKINA M.M., MAKAROVA I.N., KUZ'MINA D.A., ShchEPLYaGINA L.A., LARIONOVA V.I.
"... Исследование посвящено изучению состояния минеральной плотности кости (МПК) и костного метаболизма ..."
No 2 (2012) EFFECT OF ZOLEDRONIC AND IBANDRONIC ACIDS ON BONE METABOLISM IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yakushevskaya O.V., Bordakova E.V., Gavisova A.A., Kuznetsov S.Y., Yureneva S.V., Ivanets T.Y., Smetnik V.P., Sukhikh G.T.
"... минеральной плотности костной ткани. Заключение. Золедроновая кислота и ибандронат оказывали быстрый и мощный ..."
No 1 (2010) CONDITION OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN PATIENTSWITH ACROMEGALY.
Abstract
similar documents
Fedotova A.S., Molitvoslovova N.N., Alekseeva L.I., Rozhinskaya L.Y., Fedotova A.S., Molitvoslovova N.N., Alexeeva L.I., Rozhinskaya L.Y.
"... , динамики суставного синдрома и состояния костной ткани при акромегалии. ..."
No 3 (2011) MINERALy, VLIYaYuShchIE NA ROST I KAChESTVO KOSTI U ZDOROVYKh DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
KhRAMTsOVA S.N., ShchEPLYaGINA L.A., MOISEEVA T.Y.
"... минеральный обмен у детей. ..."
No 3 (2011) IZMENENIYa MINERAL'NOY PLOTNOSTI KOSTNOY TKANI U BOL'NYKh ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
MYaSOUTOVA L.I., LAPShINA S.A., SALIKhOV I.G., VASIL'EV A.G.
No 1 (2011) Interrelation of bone mineral density with kneeosteoarthrosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zaytseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I., Zaitseva E.M., Smirnov A.V., Alekseeva L.I.
"... Изучена взаимосвязь значений минеральной плотности кости (МПК) осевого скелета с возрастом начала ..."
No 2 (2011) «ZDOROV'E KOSTI I SAKhARNYY DIABET» ( PEREVOD S ANGL.)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
BRANDI M.L.
"... «Сахарный диабет (СД) 1 типа определенно ассоциируется со снижением костной массы и подавлением ..."
No 1 (2012) BODY COMPOSITION, BONE MASS AND ADIPOKINES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIFFERENT CARDIOVASCULAR RISK (SCORE)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ptichkina P.A., Skripnikova I.A., Novikov V.E., Metelsky V.A., Vygodina V.A., Zhabina E.A.
"... электронной версии шкалы SCORE. Измерение минеральной плотности кости (МПК), количества костной, жировой и ..."
No 3 (2012) EFFECTS OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR TYPE I ON BONE REMODELING IN PHYSIOLOGICAL PREGNANCY AND NORMAL LEVELS OF VITAMIN D
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sudakov D.S., Novikova T.V., Bibkova O.S., Galkina O.V., Zazerskaya I.E.
"... процессы ремоделирования костной ткани длинных трубчатых костей при беременности. Вероятно, под влиянием ..."
No 1 (2011) Massive osteolysis - gorham-stout syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Otteva E.N., Kocherova T.Y., Shepichev E.V., Otteva E.N., Kocherova T.Y., Shepichev E.V.
"... сопровождается массивным остеолизисом различных участков костной ткани. Приведен литературный обзор ..."
No 2 (2011) VOZMOZhNOSTI MARKERA KOSTNOGO OBMENA - OSTEOKAL'TsINA DLYa DIAGNOSTIKI ENDOGENNOGO GIPERKORTITsIZMA I VTORIChNOGO OSTEOPOROZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belaya Z.E., Rozhinskaya L.Y., Mel'nichenko G.A., Il'in A.V., Dragunova N.V., Kolesnikova G.S., Butrova S.A., Troshina E.A.
No 3 (2012) PRACTICE NOTES SOFTWARE «VERTEBRAL FRACTURE ASSESSMENT» FOR DUAL-ENERGY BONE DENSITOMETER «DISCOVERY W» IN THE DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Eidlina E.M.
"... рентгеновского костного денситометра серии «Discovery W», производства «HOLOGIC inc.» США. К 45 пациентам с ..."
No 2 (2005) MINERAL'NAYa PLOTNOST' KOSTEY SKELETA, MASSA MYShEChNOY, SOEDINITEL'NOY I ZhIROVOY TKANEY PRI MNOZhESTVENNYKh PERELOMAKh KOCTEY NIZhNIKh KONEChNOSTEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
SVEShNIKOV A.A., KARASEV A.G., SMOTROVA L.A.
"... /Lunar» серии DPX, модель NT с программой enCoreTM2002 изучали минеральную плотность области переломов, а ..."
1 - 22 of 22 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)