Уважаемые пользователи!

Данный сайт содержит информацию для людей с медицинским образованием и специалистов здравоохранения.
Входя на сайт, Вы подтверждаете свое согласие с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Dear visitor!
This site contains medical information for healthcare professionals.
You can go further, if you agree with Terms and Conditions and Privacy Policy on this site.

Vol 6, No 1 (2012)

Articles
Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines
Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Abrosimov A.Y., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Brzhezovskiy V.Z., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Glezerov E.A., Zaletaev D.V., Ivanov Y.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Bubnov A.N., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):5-17
views712
PDF
(Rus)
Gynecomastia
Beltsevich D.G., Vanushko V.E., Kuznetsov N.S., Kats L.E.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):18-23
views737
PDF
(Rus)
Еctopic ACTH syndrome: clinical picture, diagnosis, treatment
Kuznetsov N.S., Latkina N.V., Dobreva E.A.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):24-36
views956
PDF
(Rus)
World endocrine surgery news
Karseladze E.A.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):37-44
views575
PDF
(Rus)
Clinical observation of the true lateral aberrant goiter
Petrov V.G., Yakimov S.A., Ivashina E.G., Bastrakova S.B.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):44-47
views803
PDF
(Rus)