Уважаемые пользователи!

Данный сайт содержит информацию для людей с медицинским образованием и специалистов здравоохранения.
Входя на сайт, Вы подтверждаете свое согласие с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.



Dear visitor!
This site contains medical information for healthcare professionals.
You can go further, if you agree with Terms and Conditions and Privacy Policy on this site.

Vol 7, No 2 (2013)

Articles
Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines
Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Mudunov A.M., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Brzhezovskiy V.Z., Abrosimov A.Y., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Zaletaev D.V., Ivanov Y.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Bubnov A.N., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):4-16
views840
PDF
(Rus)
2012 European Thyroid Association Guidelines for Metastatic Medullary Thyroid Cancer
Voskoboynikov V.V., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):17-28
views910
PDF
(Rus)
World endocrine surgery news
Simakina O.V.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):29-38
views528
PDF
(Rus)
ACTH-Secreting tumor of cecum. Case report
Kuznetsov N.S., Marova E.I., Remizov O.V., Latkina N.V., Voskoboynikov -., Dobreva E.A., Krylov V.V., Voronkova I.A.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):39-44
views907
PDF
(Rus)
Longterm results and their prognosis in surgical treatment of Grave's disease
Makarov I.V., Galkin R.A., Andreev M.M.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):45-51
views2061
PDF
(Rus)
Editorial comment
- -.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):52-52
views708