Уважаемые пользователи!

Данный сайт содержит информацию для людей с медицинским образованием и специалистов здравоохранения.
Входя на сайт, Вы подтверждаете свое согласие с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Dear visitor!
This site contains medical information for healthcare professionals.
You can go further, if you agree with Terms and Conditions and Privacy Policy on this site.

Vol 7, No 2 (2013)

Articles
Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines
Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Mudunov A.M., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Brzhezovskiy V.Z., Abrosimov A.Y., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Zaletaev D.V., Ivanov Y.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Bubnov A.N., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):4-16
views749
PDF
(Rus)
2012 European Thyroid Association Guidelines for Metastatic Medullary Thyroid Cancer
Voskoboynikov V.V., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):17-28
views835
PDF
(Rus)
World endocrine surgery news
Simakina O.V.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):29-38
views477
PDF
(Rus)
ACTH-Secreting tumor of cecum. Case report
Kuznetsov N.S., Marova E.I., Remizov O.V., Latkina N.V., Voskoboynikov -., Dobreva E.A., Krylov V.V., Voronkova I.A.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):39-44
views832
PDF
(Rus)
Longterm results and their prognosis in surgical treatment of Grave's disease
Makarov I.V., Galkin R.A., Andreev M.M.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):45-51
views1936
PDF
(Rus)
Editorial comment
- -.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):52-52
views654