Vol 6, No 1 (2012)

Articles
Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines
Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Abrosimov A.Y., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Brzhezovskiy V.Z., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Glezerov E.A., Zaletaev D.V., Ivanov Y.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Bubnov A.N., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):5-17
views
PDF
(Rus)
Gynecomastia
Beltsevich D.G., Vanushko V.E., Kuznetsov N.S., Kats L.E.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):18-23
views
PDF
(Rus)
Еctopic ACTH syndrome: clinical picture, diagnosis, treatment
Kuznetsov N.S., Latkina N.V., Dobreva E.A.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):24-36
views
PDF
(Rus)
World endocrine surgery news
Karseladze E.A.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):37-44
views
PDF
(Rus)
Clinical observation of the true lateral aberrant goiter
Petrov V.G., Yakimov S.A., Ivashina E.G., Bastrakova S.B.
Endocrine Surgery. 2012;6(1):44-47
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies